top of page

Help! Ik heb de ledenadministratie overgenomen bij mijn vereniging!

Bijgewerkt op: 29 aug. 2019

Als bestuurder van een kleine vereniging loop je ertegenaan. Je hebt een excel ledenadministratie template geërfd die ooit in elkaar is gezet door een van je voorgangers. De ledenlijst staat in een tabblad, een overzicht van de wel/niet betaalde contributies ook. Ook staan er wat notities over individuele leden in die wellicht te begrijpen waren voor (een van) je voorgangers maar niet door jou, en wanneer die zijn opgeschreven? Als je wist wie het had genoteerd of wanneer zou je het iig na kunnen vragen. In de ledenlijst staan er leden in die eigenlijk al zijn overleden of al een tijd terug zijn verhuist. Je ziet dat je eigen adres ook niet klopt, vandaar dat je nooit een kaartje kreeg met je verjaardag zoals andere leden.

ledenadministratie in excel alternatief
De ledenadministratie overnemen van een voorganger gaat niet altijd zonder slag of stoot

Ook weet je dat bepaalde emailadressen niet meer kloppen (borrelnootje343@hotmail.com en j.p.d.f.@planet.nl zijn je vrienden en gebruiken die mailadressen als heel lang niet meer) . Er is een vak met alle emailadressen erin zodat ze in 1x in de BCC van een mail te zetten zijn. Maar of deze overeenkomt met de ledenlijst en up to date is gehouden is onduidelijk?

Om te er achter te komen of iedereen contributie heeft betaald hou je het bankbestand van de vereniging naast de lijst met leden. Is "A.J.T. de Bakker" nou "Anton de Bakker" of "Arianne de Bakker". Er staat geen factuurnummer bij. Dan maar even bellen. En wie is "J.G. de Veen"? Deze persoon heeft contributie betaald ogenschijnlijk voor "Jantine Bruin". Oh ja, was zij niet gescheiden? Vast van naam veranderd dus...


Komt je dit bekend voor? Al deze problemen en irritaties zijn bekend en meerdere verenigingen lopen tegen dit soort zaken aan. Met Korenter hebben we getracht om specifiek voor verenigingen een betere manier te creëren om ledenadministratie te voeren. Ledenadministratie voor kleine clubs en verenigingen moet niet worden onderschat. Ons streven is meer overzicht, makkelijker contributies innen, een actuele ledenbestand en veel meer. Probeer het eens uit!

Comments


bottom of page